suvėžinti

1 suvė̃žinti tr. 1. Rm, Jrb važiuojant partrenkti, suvažinėti: Pasitrauk nuo kelio, ba tave suvė̃žys Alk. Ką tu su girtu: kelias pilnas žmonių, – da suvė̃žins kokį Krp. Mūs Agutę vos ratas nesuvė̃žino Plk. Mašina suvė̃žino, ir padvėsė [katė] Šlv. 2. važinėjant padaryti kietą, suplūkti: Čia žemė labai suvė̃žyta buvo Jsv. | refl.: Aš galvoju, kad vasarą sunkiau susivėžina kelias . \ vėžinti; atvėžinti; įvėžinti; išvėžinti; nuvėžinti; pavėžinti; parvėžinti; pravėžinti; privėžinti; suvėžinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • suvežinti — suvẽžinti žr. suveždinti: Kunickis suvežino gan akmenų ir rąstų, o pavasariui įspėjus, pradėjo plytas ir kalkius deginti M.Valanč. Akminis surinko ir jus par žiemą, kad kaimynai nedaug darbo turėjo, suvežino S.Dauk. vežinti; atvežinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvėžinti — suvė̃žinti vksm. Jį̃ arklỹs suvė̃žino …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atvežinti — atvẽžinti žr. atveždinti: Kūnelį jo tėvas, atvežinęs į Kretingą, paguldė bernardinų bažnyčelė[je] M.Valanč. vežinti; atvežinti; išvežinti; nuvežinti; pavežinti; parvežinti; pervežinti; suvežinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvėžinti — 1 atvė̃žinti tr. atgabenti vežant, atvežti: Taigi per visą žiemą kiekvieną gražesnę dieną senelis mergytę rogutėmis atvėžindavo Mš. vėžinti; atvėžinti; įvėžinti; išvėžinti; nuvėžinti; pavėžinti; parvėžinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvežinti — išvẽžinti žr. išveždinti: 1. KŽ, KlvrŽ Poni išvẽžino javus ant pardoso (pardosui, parduoti), jau nebėra J. Tėvas šventasis suteikė jiems kaulus šv. Marinuso, katrus jezavitai 1616 m. pirmą sykį į Vilnių pargobino, o dvejetą metų nuleidusys,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėžinti — 1 išvė̃žinti tr. Š, KŽ išgabenti vežant, išvežti: Tėvas račių išvė̃žino, t. y. išvažiavo račium vežinas, pasirūpino, kad račius išvažiuoti galėtų J. Tą daktarą išvė̃žino kitas toks vyrukas Slv. vėžinti; atvėžinti; įvėžinti; išvėžinti; nuvėžinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvežinti — nuvẽžinti žr. nuveždinti: Tėvas norėjo ir sūnų nuvežinti J.Jabl. Garsingą stabą, pas Palangą ant kalnu kana kumet buvusį, didis kunegaikštis Gediminas nuvežino į Lietuvą ir parioglino visu vyriausio[je] Vilniaus žinyčio[je] M.Valanč. vežinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėžinti — 1 nuvė̃žinti tr. KI645, KŽ, VšR nugabenti vežant, nuvežti: Jis atidardėjo pas mane, pasisamdęs vežiką, įsisodino mane ir nuvė̃žino NdŽ. Duktė marčios su mašina nuvė̃žino į Skaudvilę Skdv. Tasai Puškaus meldęs, kad jį į dvarą nuvėžytų BsV179(Rg).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvežinti — parvẽžinti NdŽ; N, S.Dauk žr. parveždinti: Parvẽžink ir jįjį, kad ten važiuoji J. Parvẽžink tam ligonie kunigą J.Jabl(Als). Parvẽžino čia mun [skarelę] iš Palangos Rdn. Juk girdi, rytoj reikės į girę važiuoti, o poryt mažu reiks parvẽžyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėžinti — 1 parvė̃žinti tr. 1. važiuojant pakeliui parvežti: Nugi tas žydas ją ir parvė̃žino iki namų Alk. Parvėžyk mane namo Bgt. | refl. tr.: Buknos antai tą amerikietę dainininkę parsivėžino S.Čiurl. 2. parvadelioti: Sykį Baronas parvėžino arklį vėlai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.